คำขวัญวันเด็กปี 2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) : : .        คำขวัญวันครูปี 2559 อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) : : .        ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป : : .       
 ข้อมูลทั่วไป .-

 หน่วยงานภายใน .-

 หน่วยงานต้นสังกัด .-

 โรงเรียนเครือข่าย .-
  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม .-

  กิจกรรมภายในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม .-

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศรับสมัครงาน .-

  หนังสือราชการ สพฐ. .-

  ข่าวทางการศึกษา .-

 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

 ลิ้งค์อื่นทางการศึกษา .-

 มหาวิทยาลัย .-

No. 76483 (by http://msglive.org)No. 76483 (by http://msglive.org)No. 76483 (by http://msglive.org)No. 76483 (by http://msglive.org)No. 76483 (by http://msglive.org)No. 76483 (by http://msglive.org)No. 76483 (by http://msglive.org)No. 76483 (by http://msglive.org)No. 76483 (by http://msglive.org)No. 76483 (by http://msglive.org)
Count from : 11/9/2558
You: 54.147.236.192
 
ที่อยู่ : ข-1  330 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000   
โทรศัพท์ : 037-311255   โทรสาร : 037-311254       

All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.