1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
  ข้อมูลทั่วไป

  หน่วยงานภายใน

  หน่วยงานต้นสังกัด

  โรงเรียนเครือข่าย

  แบบสำรวจ .-
   ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์ของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด
(Vote: 3)
   มากทึสุด (0.0%)
   มาก (66.7%)
   ปานกลาง (0.0%)
   น้อย (0.0%)
   น้อยที่สุด (33.3%)
(คลิกแถบสี/ข้อความเพื่อโหวต)
   กรรมการสถานศึกษา .-
Read 1206 times  
  

นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล

  ลิ้งค์ทางการศึกษา

  สถาบันอุดมศึกษา

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: ข-1/330 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ 037-321511, 037-314667  E-Mail:      
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.