1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
  ข้อมูลทั่วไป

  หน่วยงานภายใน

  หน่วยงานต้นสังกัด

  โรงเรียนเครือข่าย

  แบบสำรวจ .-
   ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์ของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด
(Vote: 3)
   มากทึสุด (0.0%)
   มาก (66.7%)
   ปานกลาง (0.0%)
   น้อย (0.0%)
   น้อยที่สุด (33.3%)
(คลิกแถบสี/ข้อความเพื่อโหวต)
   ปฏิทินกิจกรรม .-
ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม  2561
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
1
1 รายการ
2
-
3
-
4
1 รายการ
5
2 รายการ
6
-
7
-
8
-
9
1 รายการ
10
-
11
-
12
-
13
2 รายการ
14
1 รายการ
15
-
16
1 รายการ
17
วานซืน
-
18
เมื่อวาน
-
19
วันนี้
1 รายการ
20
พรุ่งนี้
-
21
มะรืนนี้
2 รายการ
22
-
23
1 รายการ
24
1 รายการ
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
2 รายการ
เลื่อนไป:  เดือน   ปี     
1 ตุลาคม1.  วันผู้สูงอายุสากล เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่เดือดร้อนมีความทุกข์ยาก ประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
4 ตุลาคม1.  วันสัตว์โลก Word Animal Day วันสัตว์โลก (Word Animal Day) ตรงกับวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่จะให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาและสิทธิของสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้ออกมาร่วมมือกันปกป้องสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์ เพื่อให้โลกเราเป็นที่อยู่ที่ดีที่สุดของเหล่าสัตว์
5 ตุลาคม1.  วันนวัตกรรมแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน” ในเขตจังหวัดนราธิวาส
2.  วันครูโลก (World Teachers' Day) ในการประชุมสัมมนาทางการศึกษานานาชาติ องค์การยูเนสโกประกาศให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันครูโลก เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษา และเพื่อให้ครูตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
9 ตุลาคม1.  วันไปรษณีย์โลก วันครบรอบการก่อตั้งองค์การไปรษณีย์สากล (UPU) ขึ้นในปี 1874 ที่เมืองสวิตส์
13 ตุลาคม1.  วันตำรวจ วันประกาศรวมกรมพลตระเวณกับกรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน
2.  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
14 ตุลาคม1.  วันประชาธิปไตย เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชน ที่หลั่งเลือดพลีชีพ และยกย่องเชิดชูจิตใจของมวลประชาชนทั้งแผ่นดิน
16 ตุลาคม1.  วันอาหารโลก วันคล้ายวันก่อตั้งองค์การอาหารและเกษตรอย่างเป็นทางการ
19 ตุลาคม1.  วันเทคโนโลยีของไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงอำนวยการการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก
21 ตุลาคม1.  วันสังคมสงเคราะห์ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
2.  วันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อตระหนักในภารกิจของวิชาชีพพยาบาล ว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม
23 ตุลาคม1.  วันปิยมหาราช วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน
24 ตุลาคม1.  วันออกพรรษา วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรม ซึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา
31 ตุลาคม1.  วันฮาโลวีน วันปล่อยผี ในวันดังกล่าวมักมีการจัดตกแต่งบ้านเรือน ร้านค้า โดยใช้ฟักทองที่คว้านเป็นรูปผี
2.  วันออมแห่งชาติ วันที่เจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินทั่วประเทศจะเข้าไปสอนเด็กๆ ในโรงเรียน ให้มีทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล
  

นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล

  ลิ้งค์ทางการศึกษา

  สถาบันอุดมศึกษา

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: ข-1/330 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ 037-321511, 037-314667  E-Mail:      
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.