1 / 3
2 / 3
3 / 3
  ข้อมูลทั่วไป

  หน่วยงานภายใน

  หน่วยงานต้นสังกัด

  โรงเรียนเครือข่าย
   ปฏิทินกิจกรรม .-
ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน  2561
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
1
1 รายการ
2
-
3
-
4
-
5
1 รายการ
6
1 รายการ
7
-
8
-
9
1 รายการ
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
วานซืน
-
19
เมื่อวาน
-
20
วันนี้
-
21
พรุ่งนี้
-
22
มะรืนนี้
-
23
-
24
1 รายการ
25
-
26
2 รายการ
27
-
28
-
29
-
30
-
เลื่อนไป:  เดือน   ปี     
1 มิถุนายน1.  วันดื่มนมโลก
5 มิถุนายน1.  วันสิ่งแวดล้อมโลก
6 มิถุนายน1.  วันอัฏฐมีบูชา
9 มิถุนายน1.  วันอานันทมหิดล
24 มิถุนายน1.  วันที่มีการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย
26 มิถุนายน1.  วันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมาก
2.  วันต่อต้านยาเสพติดโลก - วันแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั่วโลก
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล

  ลิ้งค์ทางการศึกษา

  สถาบันอุดมศึกษา

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: ข-1/330 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ 037-321511, 037-314667  E-Mail:      
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.