1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
  ข้อมูลทั่วไป

  หน่วยงานภายใน

  หน่วยงานต้นสังกัด

  โรงเรียนเครือข่าย
   ปฏิทินกิจกรรม .-
ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม  2561
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
1
3 รายการ
2
-
3
1 รายการ
4
1 รายการ
5
1 รายการ
6
-
7
-
8
-
9
-
10
2 รายการ
11
-
12
-
13
-
14
-
15
วานซืน
-
16
เมื่อวาน
1 รายการ
17
วันนี้
-
18
พรุ่งนี้
-
19
มะรืนนี้
-
20
-
21
-
22
1 รายการ
23
-
24
1 รายการ
25
1 รายการ
26
1 รายการ
27
-
28
1 รายการ
29
-
30
-
31
1 รายการ
เลื่อนไป:  เดือน   ปี     
1 ธันวาคม1.  วันเอดส์โลก เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์
2.  วันต้านเอดส์โลก
3.  วันดำรงราชานุภาพ เพื่อรำลึกถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย
3 ธันวาคม1.  วันคนพิการสากล ระลึกถึงวันครบรอบ ที่องค์การสหประชาชาติ มีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ
4 ธันวาคม1.  วันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทย ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกำลังกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 ธันวาคม1.  วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. วันดินโลก, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม1.  วันรัฐธรรมนูญ วันที่ประเทศไทยได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก
2.  วันสิทธิมนุษยชนสากล ในเวทีสากลองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Day) ของโลกด้วย
16 ธันวาคม1.  วันกีฬาแห่งชาติ วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร
22 ธันวาคม1.  เทศกาลวันไหว้ขนมบัวลอย เป็นวันที่พระอาทิตย์จะส่องแสงสั้นที่สุด หรือ วันที่เป็นจุดสูงสุดในฤดูหนาว
24 ธันวาคม1.  วันคริสมาสต์อีฟ เย็นแรกของวันคริสต์มาส ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง การประสูติของพระเยซู
25 ธันวาคม1.  วันคริสต์มาส การฉลองวันประสูติของพระเยซู ผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก
26 ธันวาคม1.  วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ วันที่มีการร่างกฎหมายว่าด้วย การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น
28 ธันวาคม1.  วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
31 ธันวาคม1.  วันสิ้นปี วันสุดท้ายของปี
  

นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล

  ลิ้งค์ทางการศึกษา

  สถาบันอุดมศึกษา

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: ข-1/330 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ 037-321511, 037-314667  E-Mail:      
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.