1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
  ข้อมูลทั่วไป

  หน่วยงานภายใน

  หน่วยงานต้นสังกัด

  โรงเรียนเครือข่าย
   ปฏิทินกิจกรรม .-
ปฎิทินปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม  2561
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
1
-
2
-
3
-
4
1 รายการ
5
-
6
-
7
1 รายการ
8
-
9
-
10
-
11
-
12
1 รายการ
13
-
14
-
15
-
16
1 รายการ
17
-
18
1 รายการ
19
วานซืน
-
20
เมื่อวาน
-
21
วันนี้
-
22
พรุ่งนี้
-
23
มะรืนนี้
-
24
-
25
1 รายการ
26
1 รายการ
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
เลื่อนไป:  เดือน   ปี     
4 สิงหาคม1.  วันสื่อสารแ่ห่งชาติ วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข ขึ้นในประเทศไทย
7 สิงหาคม1.  วันรพี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
12 สิงหาคม1.  วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
16 สิงหาคม1.  วันสันติภาพไทย เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของขบวนการเสรีไทย ที่ได้กระทำในระหว่างที่ประเทศชาติอยู่ในช่วงวิกฤติ
18 สิงหาคม1.  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
25 สิงหาคม1.  วันสารทจีน วันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้
26 สิงหาคม1.  วันสุนัขแห่งชาติ วันสุนัขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 หรือปี 2004 โดย คอลลีน เพจ (Colleen Paige) ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
  

นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล

  ลิ้งค์ทางการศึกษา

  สถาบันอุดมศึกษา

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: ข-1/330 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ 037-321511, 037-314667  E-Mail:      
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.