1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเลือกชุมนุม
รายละเอียดย่อดาวน์โหลดไฟล์

*** นักเรียนที่มีรายชื่อในนี้ ถือว่าลงชุมนุมได้เสร็จสิ้น สมบูรณ์แล้ว ให้ไปหาครูผู้สอนได้ทันที ในคาบชุมนุม
*** ส่วนนักเรียนที่ยังไม่มีชื่อ ยังไม่ได้ลงชุม ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ
เมื่อวันที่11 พ.ค.62
ไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อชุมนุม.pdf