1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ (รับสมัครทางออนไลน์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียดย่อโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รับสมัครทางออนไลน์ 3 - 12 พ.ค. 2563

คลิ๊ก http://nakorn.ac.th/mis/?Cont=RegAnnounce
เมื่อวันที่01 พ.ค.63
ไฟล์แนบ ระเบียบการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 .pdf