1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
เรื่องตรวจสอบข้อมูล และหลักฐานก่อน ปิดรับสมัคร
รายละเอียดย่อตามที่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับสมัครทางออนไลน์ ๓ - ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ นั้น

ขอให้ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล และหลักฐาน และขอให้ปรับปรุงให้เรียบร้อยภายในวันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

หลังจากนั้นระบบจะปิดไม่ให้แก้ไข เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร ต่อไป

คลิ๊ก http://nakorn.ac.th/mis
เมื่อวันที่10 พ.ค.63
ไฟล์แนบ-