นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนครนายกวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งจัดโครงการโดยบิรษัท สถาบันภาษามิเดียคิดส์ ซึ่งได้รับรางวัลไปทัศนศึกษา ณ ประเทศ เกาหลี 1. ด.ญ.เพ็ญพิศ วิทวัสไพศาล นักเรียนชั้น ม.1/11 2.ด.ญ.นันทิชา ตีระวัฒนานท์ นักเรียนชั้น ม.2/12 3.ด.ช.ธีธัช วัฒนรงคุปต์ นักเรียนชั้น ม.3/1 4.น.ส.เบญณิศา ลิขิตวงษ์ นักเรียนชั้น ม.4/4 5.น.ส.เสาวณัฏฐ์ เพชรเพชรติ้น นักเรียนชั้น ม.5/5 6.น.ส.เพ็ญพิศ สะใบบาง ม.6/12
โชคชัย - 19 ม.ค.61 
ในวันที่ 17 มกราคม 2561 นายปรีชา สุสม และนางณัฐพร แสงศศิธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561
โชคชัย - 19 ม.ค.61 
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่67
โชคชัย - 19 ม.ค.61 
ในวันที่ 12 มกราคม 2561 นางณัฐพร แสงศศิธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เป็นประธานในการเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ หอประชุมศรีนคร เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษจีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พร้อมทั้งมีศิษย์เก่ามาแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับรุ่นน้องด้วย
โชคชัย - 19 ม.ค.61 
Page(s).  1 2 3 4