1.  วันสาธารณสุขแห่งชาติ วันก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข
2.  วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ