ประกาศรับสมัคร

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

รายละเอียด

1.กำหนดการรับสมัคร  <-- คลิ๊กดูรายละเอียด

2.ระเบียบการรับสมัคร  <-- คลิ๊กดูรายละเอียด

3.คู่มือการสมัครออนไลน์  <-- คลิ๊กดูรายละเอียด

4.ขนาดของเสื้อพละ เสื้อกีฬาสี กางเกง ที่ต้องวัดมาก่อน เพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร  <-- คลิ๊กดูรายละเอียด

 

ขอให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัคร และคู่มือการสมัครด้วยครับ

 

** ไฟล์ที่ใช้แนบหลักฐานการสมัครรองรับประเภท .gif .png .jpg เท่านั้น

** สามารถใช้รูปที่ถ่ายจากกล้องมือถือได้ หรือสแกนเป็นไฟล์ภาพดังกล่าวข้างต้นจากเครื่องสแกนได้

 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ม.1

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ม.4

 

** มุมปัญหา

1.กรณีสมัครแล้วอัพรูปไม่ผ่าน (ไฟล์เกิน 2 MB) ให้ทำการย่อขนาดไฟล์ลงก่อน โดยไปที่เว็บนี้   แล้วทำตามคลิปแนะนะได้เลยครับ คลิปแนะนำ  (ได้รับการแก้ไขแล้วสามารถใช้รูปถ่ายอัพโหลดเข้าไปได้โดยตรงเลยครับ)

2.หากแนบ ปพ.1 ไม่ได้ทั้ง 2 หน้า ให้ใช้หน้าแรกที่มีรูปนักเรียนแทน

3.นักเรียนที่สมัครไปแล้วยังไม่ได้แนบหลักฐาน ผล O-NET ให้แนบด้วยครับ