ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 17 พ.ย.60  
 etE7118oER.pdf
ระบบ Digital School Thailand 4.0

อภิรักษ์  - 12 ต.ค.60  
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 06 ต.ค.60  
 yVf9191GVO.pdf
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 06 ต.ค.60  
 rDS5903pjf.pdf
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 06 ต.ค.60  
 UNm5742hct.pdf
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 06 ต.ค.60  
 Gxv2959djl.pdf
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 06 ต.ค.60  
 sYb7905FRT.pdf
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 06 ต.ค.60  
 hZs0726JVU.pdf
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 18 พ.ค.60  
 DNz8763oym.xlsx
การประชุมวีดีโอ Conference เรื่อง การประเมินครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - 3) วันที่ 31 ต.ค. 59
(ที่มา: http://www.obec.go.th/documents/75381)   
WebMaster  - 05 พ.ย.59  
 cia2457phk.ppt
Page :