การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครนายก
โชคชัย  - 28 พ.ย.59  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้จัดงานวันวชิราวุธประจำปี ๒๕๕๙
โชคชัย  - 25 พ.ย.59  
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้ร่วมจัดกิจกรรม " รวมพลังแห่งความภักดี " ทั้งในส่วนของโรงเรียนและส่วนกลาง ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
โชคชัย  - 22 พ.ย.59  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้เป็นสนามสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โชคชัย  - 22 พ.ย.59  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นำโดย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรผู้ปกครองเครือข่ายและนักเรียนร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในการนี้ได้ร่วมกันแปรอักษร เป็นคำว่า " รักพ่อ น.ว.ค." เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โชคชัย  - 11 พ.ย.59  
นักเรียนนครนายกวิทยาคมเข้าร่วมประกวดและแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โชคชัย  - 08 พ.ย.59  
นางสาวอภิญญา สามารถ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๑๐ เป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โชคชัย  - 05 พ.ย.59  
รับมอบทุนการศึกษาจาก นายประเสริฐ นางอำนวย สุภากรณ์ เป็นจำนวนเงิน 200000 บาท
โชคชัย  - 05 พ.ย.59  
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้เป็นตัวแทน ร่วมงาน แปรอักษร "น้ำพระราชทาน" แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
โชคชัย  - 27 ต.ค.59  
มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความประพฤติดี แก่นางสาว นันทิยา บุญคำแสน นักเรียนชี้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
โชคชัย  - 27 ต.ค.59  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12