ประชุมประจำเดือนพร้อมทั้งต้อนรับครูบรรจุใหม่
โชคชัย  - 26 ต.ค.59  
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้ให้โอวาสในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โชคชัย  - 25 ต.ค.59  
ประชุมประจำเดือนก่อนปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙ พร้อมทั้งตรวจคะแนนในปพ.๕ของทุกกลุ่มสาระ
โชคชัย  - 07 ต.ค.59  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โชคชัย  - 05 ต.ค.59  
การประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม "ศิลปหัตถกรรม สื่อนำความคิด สร้างผลผลิตทางปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ"
โชคชัย  - 05 ต.ค.59  
กิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๙
โชคชัย  - 05 ต.ค.59  
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม "เกียรติยศที่ภูมิใจ สู่เส้นชัยที่สวยงาม"
โชคชัย  - 05 ต.ค.59  
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โชคชัย  - 05 ต.ค.59  
บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอทีจำกัด มอบทุนการศึกษา แก่นางสาวฐิติมา สุทธิรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๒
โชคชัย  - 14 ก.ย.59  
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมถวายพระประทานประจำห้องจริยธรรมและทำบุญกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โชคชัย  - 13 ก.ย.59  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12