โรงเรียนสิงห์บุรีได้มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคมในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โชคชัย  - 13 ก.ย.59  
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ได้มาศึกษาดูงานด้านต่างๆ ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 08 ก.ย.59  
โรงเรียนธัญญะบุรีศึกษาดูงาน ในส่วนของงานด้านอาคารสถานที่
โชคชัย  - 07 ก.ย.59  
มอบเกียรติบัตรนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
โชคชัย  - 07 ก.ย.59  
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลการประกวด วงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทาน
โชคชัย  - 07 ก.ย.59  
งานเกษียณอายุราชการ สพม 7 ณ หอประชุม นครนายกวิทยาคม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 07 ก.ย.59  
โรงเรียนนครนายกได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นโดยไ้ดมอบทุนให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย
โชคชัย  - 16 ส.ค.59  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยมีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธาน ทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีแล้วได้มีการน้ำกระเช้าผลไม้ไปมอบให้กับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลนครนายก และศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครนายกต่อไป
โชคชัย  - 20 มิ.ย.59  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12