วันที่ 1 กันยายน 2560 นายปรีชา สุสม และนาย ชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานฝ่ายบริหารทั่วไป จากโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
โชคชัย  - 01 ก.ย.60  
วันที่ 31 สิงหาคม 2560กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 31 ส.ค.60  
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นางปุณณภา ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคมเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ณ หอประชุมศรีนคร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 31 ส.ค.60  
นายมณต์มนัส ลือชัย ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560 รับรางวัลจากท่านพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ครูผู้สอน นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์
โชคชัย  - 23 ส.ค.60  
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดงานการจัดนิทรรศการศิลปะ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องประชุมม่วงชมพู
โชคชัย  - 23 ส.ค.60  
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพีประจำปีการศึกษา 2560 1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.พรรณนิภา เนื่องจากนิล น.ส.โสรยา มูลเสถียร น.ส.รัตนาวลี พวยอ้วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ 11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ น.ส กนกวรรณ สายันต์ น.ส.รักชนิดา สมบุนย์สุข นายศราวุฒิ แย้มวิเชียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
โชคชัย  - 21 ส.ค.60  
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง(Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 20 ส.ค.60  
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เป็นประธานเปิดงาน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ " จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 18 ส.ค.60  
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคมนำโดยนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Thailand Quality Award : TQA) ในระดับ OBECQA
โชคชัย  - 17 ส.ค.60  
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 85 พรรษา โดยนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี
โชคชัย  - 11 ส.ค.60  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12