วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ได้เป็นประธานในพิธี วันคล้ายสถาปนาโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 05 ส.ค.60  
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 27 ก.ค.60  
ผลการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความ
น.ส.รัชนิกร วนิชอาภาพรรณ์ ม.6/10

ชนะเลิศอันดับ 1 เขียนคำศัพท์
น.ส.ศิรินภา นพป้อง ม.6/10

รองชนะเลิศอันดับ 1 เขียนคำศัพท์
น.ส.ศิริรัตน์ ผลงาม ม.6/10

รองชนะเลิศอันดับ 2 เขียนคำศัพท์
น.ส.ตมิสา คำแก้ว ม.5/10

รองชนะเลิศอันดับ1 เล่านิทาน (ไปต่อระดับภาค)
นายธนวุฒิธิ์ รุจิทิพย์ ม.5/10
โชคชัย  - 23 ก.ค.60  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันภาษาไทย " ศิลป์ภาษาชาติ ศาสตร์ภาษาไทย " โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 20 ก.ค.60  
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผลผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะผู้บริหารและคณะครู ไปศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดการเรียนรู้โรงเรียนสู่มาตราฐานสากลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และงานวิชาการต่างๆ ตามแนวทางในการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม โดยนายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
โชคชัย  - 19 ก.ค.60  
14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นำทีมโดยนายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม และทีมงานสภานักเรียน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณศาลาริมน้ำ ตามโครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โชคชัย  - 15 ก.ค.60  
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 06 ก.ค.60  
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัด ณ สนามโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 01 ก.ค.60  
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต ๗ ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมม่วงชมพู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 29 มิ.ย.60  
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 29 มิ.ย.60  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12