วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกนกวรรณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผลล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ให้การต้อนรับ ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพบเครือข่ายผู้ปกครอง ของโรงเรียนในสังกัด จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน ครู เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็ก ๆ ในปกครองของพวกเรา ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน 132 โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 11 โรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จำนวน 15 โรงเรียน และผู้ปครองโรงเรียนละ 1 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ทั้งสิ้น 335 คน โดยผู้ว่าฯได้มอบนโยบายและและแนวทางการสร้างความความเข้าใจในบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้ปกครองที่มีต่อเด็ก ๆ เพื่อร่วมกันสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนตามบทบาทของแต่ละท่านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน
โชคชัย  - 29 พ.ค.60  
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคมเป็นประธานในการมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่นายณัฐพล หมื่นเท รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ ๓ ของประเทศ ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาไทย
และมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กหญิงแพรเพชร ต่อไพบูลย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๑ และนางสาวกุลวรางค์ เทพรักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ ได้รับรางวัลรองแชมป์ประจำสัปดาห์ จากการแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง
โชคชัย  - 29 พ.ค.60  
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
รายการ SWU ซึ่งแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "ชุมพร-ระนองเกมส์ ณ จังหวัดชุมพร
โชคชัย  - 22 พ.ค.60  
กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ม่วงชมพู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 22 พ.ค.60  
การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ณ ห้องประชุมศรีนคร2 อาคารศรีนคร
โชคชัย  - 18 พ.ค.60  
วันนี้ ( 8 พ.ค.60)สพม.7 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ณ ห้องประชุม ม่วงชมพู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก โดยมี ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอสพม.7 เป็นประธานในการประชุม
โชคชัย  - 08 พ.ค.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกำหนดให้มีกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 2พ.ค.2560
โชคชัย  - 02 พ.ค.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกำหนดให้มีกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โชคชัย  - 01 พ.ค.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ในวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทและพบผู้ปกครองในครั้งนี้
โชคชัย  - 20 เม.ย.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยมีท่านดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในครั้งนี้
โชคชัย  - 20 เม.ย.60  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12