โรงเรียนนครนายกวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของโรงเรียนในทุกรายวิชา
โชคชัย  - 02 เม.ย.60  
วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จกาศึกษาภาคบังคับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่มีผล การสอบ O-NET ของโรงเรียนในทุกรายวิชา
โชคชัย  - 02 เม.ย.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมต้อนรับนายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
โชคชัย  - 02 เม.ย.60  
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมศรีนคร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 28 มี.ค.60  
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศรีนคร 1 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม วันที่ 14 มีนาคม 2560
โชคชัย  - 14 มี.ค.60  
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
โชคชัย  - 13 มี.ค.60  
วันที่ 7 มีนาคม 2560 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานในการประชุมการเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 และการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
โชคชัย  - 08 มี.ค.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมฉลิมพระเกียรติให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 08 มี.ค.60  
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน ร้องเพลงคาราโอเกะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดยนางปุณณภา ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติในครั้งนี้
โชคชัย  - 08 มี.ค.60  
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา บรรยายการภายในงานจะมีการมอบดอกไม้ ของขวัญเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการแสดงความรักที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่อยู่ในรั้ว ม่วงชมพู รวมถึงการผูกข้อมือจากคุณครูเพื่ออวยพรและส่งศิษย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาขั้นต่อๆไป
โชคชัย  - 08 มี.ค.60  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12