เรื่องประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดย่อ
เมื่อวันที่09 ธ.ค.63
ไฟล์แนบ 6.ประกาศประกวดราคา.docx