เรื่องประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดย่อ
เมื่อวันที่09 ธ.ค.63
ไฟล์แนบ 6.ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม.docx