เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ
รายละเอียดย่อ
เมื่อวันที่02 มี.ค.65
ไฟล์แนบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.1 ปีการศึกษา 2565.pdf
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ English program ม.1 ปีการศึกษา 2565.pdf
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.4 ปีการศึกษา 2565.pdf