เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดย่อนักเรียนมีความเสี่ยงสูง หรือติดเชื้อ ให้กรอกข้อมูลใบแบบฟอร์มแบบคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประสานเรื่องการสอบ
https://forms.gle/xBsXeGvLGQNq8wHa6
เมื่อวันที่21 มี.ค.65
ไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565.pdf