เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2565
ศูนย์ประสานงานจัดสรรโอกาสเด็กที่ไม่มีที่เรียน  จังหวัดนครนายก  
รายละเอียดย่อ
เมื่อวันที่07 เม.ย.65
ไฟล์แนบ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565.pdf
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565.pdf