เรื่องด้วยโรงเรียนนครนายกวิทยาคมจะดำเนินการจ้างเหมาสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ของประชาชน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 6-9  มิถุนายน 2565 ตามช่องทางดังนี้
- ส่งหนังสือความแสดงความคิดเห็นมายัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม   อำภอเมืองนครนายก   จังหวัดนครนายก  26000   (โดยเปิดเผยตัวตน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม   โทร. 037 321511  , 089833844  
รายละเอียดย่อด้วยโรงเรียนนครนายกวิทยาคมจะดำเนินการจ้างเหมาสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ของประชาชน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 6-9  มิถุนายน 2565 ตามช่องทางดังนี้
- ส่งหนังสือความแสดงความคิดเห็นมายัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม   อำภอเมืองนครนายก   จังหวัดนครนายก  26000   (โดยเปิดเผยตัวตน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม   โทร. 037 321511  , 089833844  
เมื่อวันที่06 มิ.ย.65
ไฟล์แนบ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
2.ขอบเขตการดำเนินงาน.pdf
ร่างประกาศประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม.pdf