เรื่องประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  เรื่องการดำเนินการจ้างเหมาสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดย่อ
เมื่อวันที่10 มิ.ย.65
ไฟล์แนบ 5. ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม.pdf
4. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf