เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์  180 เครื่อง สำหรับการเรียนการสอน
รายละเอียดย่อ
เมื่อวันที่20 เม.ย.63
ไฟล์แนบ 8. ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม.pdf
9. เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf