วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  นายพงษ์มิตร สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม มอบหมายให้นายอภิรักษ์ รัตนโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับ  นายโชคชัย สิริภาพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
ยศศักดิ์ - 14 พ.ค.65 
Kingsoft Office Software Corporation
ร่วมกับ บริษัท เทเลทัช จำกัด และ บริษัท ใต้ฟ้าเทเลโฟน จำกัด
มอบโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office มูลค่า 1,900,000 บาท
เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี แก่นักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร
โดยมี นายพงษ์มิตร สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรเป็นผู้รับมอบ
อภิรักษ์ - 25 ก.พ.65 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  โดย นายพงษ์มิตร  สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองแค " สรกิจพิทยา" อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในการศึกษาดูงาน ฝ่ายงานบริหารทั่วไป  โดย มีนาย จิรศักดิ์  สมจิตต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปให้การต้อนรับ
โชคชัย - 02 เม.ย.64 
17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก
ยศศักดิ์ - 20 ก.พ.64 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติสาขานครนายก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปี ขึ้นไป ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
ยศศักดิ์ - 09 ก.พ.64 
เช้าวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้หายจากอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
อภิรักษ์ - 30 ม.ค.64 
ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนนครนายกวิทยาคมและโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564
อภิรักษ์ - 16 ม.ค.64 
เจ้าหน้าที่จากกองงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองนครนายก มาพ่นยาฆ่าเชื้อใน อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน โรงเรียนนครนายกวิทยาคมขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
อภิรักษ์ - 16 ม.ค.64 
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้เป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
โชคชัย - 09 ส.ค.62 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผลเป็นประธานในพิธี
โชคชัย - 26 ก.ค.62 
Page(s).  1 2 3 4