นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผุ้อำนวยการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ระหว่างวันที่ 12-20 พฤาภาคม 2562
โชคชัย - 20 มิ.ย.62 
 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เป็นประธานในงานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 31 พฤษภาคม 2562
โชคชัย - 07 มิ.ย.62 
งานจุดประกายเพื่อน้องแบบ exclusive ปี62
โชคชัย - 07 มิ.ย.62 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดย นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม พร้อมด้วย ครูทองแม้น เอี่ยมอาจหาญ นำนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10 น.ส.วรางคณา หวังสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมประชุมและเตรียมความพร้อม แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
โชคชัย - 07 มิ.ย.62 
งานสายธารม่วงชมพู 2562
โชคชัย - 08 ก.พ.62 
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562
webmaster - 15 ธ.ค.61 
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ "มุทิตาจิต จากศิษย์เคารพครู"
โชคชัย - 27 ก.ย.61 
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย - 27 ส.ค.61 
ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
โชคชัย - 10 ส.ค.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจัดงานในวันสถาปนาโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 พร้อมทั้งพิธีเปิดห้องสมุด และห้องSTEM ศึกษา โดยมี นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ และ นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต7 เป็นประธานในพิธีครั้งนี้
โชคชัย - 06 ส.ค.61 
Page(s).  1 2 3 4