โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผลเป็นประธานในพิธี
โชคชัย - 26 ก.ค.62 
การแข่งขันกีฬาภายใน "สักทองเกมส์" ครั้งที่14 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย - 25 มิ.ย.62 
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผุ้อำนวยการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม มอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบธรรมะศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก และนักเรียนแกนนำ ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย - 25 มิ.ย.62 
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผุ้อำนวยการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ระหว่างวันที่ 12-20 พฤาภาคม 2562
โชคชัย - 20 มิ.ย.62 
 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เป็นประธานในงานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 31 พฤษภาคม 2562
โชคชัย - 07 มิ.ย.62 
งานจุดประกายเพื่อน้องแบบ exclusive ปี62
โชคชัย - 07 มิ.ย.62 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดย นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม พร้อมด้วย ครูทองแม้น เอี่ยมอาจหาญ นำนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10 น.ส.วรางคณา หวังสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมประชุมและเตรียมความพร้อม แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
โชคชัย - 07 มิ.ย.62 
งานสายธารม่วงชมพู 2562
โชคชัย - 08 ก.พ.62 
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562
webmaster - 15 ธ.ค.61 
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ "มุทิตาจิต จากศิษย์เคารพครู"
โชคชัย - 27 ก.ย.61 
Page(s).  1 2 3 4 5