ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
โชคชัย - 10 ส.ค.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจัดงานในวันสถาปนาโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 พร้อมทั้งพิธีเปิดห้องสมุด และห้องSTEM ศึกษา โดยมี นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ และ นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต7 เป็นประธานในพิธีครั้งนี้
โชคชัย - 06 ส.ค.61 
คณะครู และกองลูกเสือ ยุวกาชาดโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โชคชัย - 31 ก.ค.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับนางสาววันพรรษา จิตร์หัสต์ชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเนตบอล ในการแข่งขันกีฬา Asian schools gamesครั้งที่10 ณ ประเทศมาเลเซีย..
โชคชัย - 26 ก.ค.61 
กิจกรรมจุดประกายเพื่อน้อง 2561 ณ ห้องภาพยนต์ อาคารสายธาร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
โชคชัย - 02 ก.ค.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้นำคณะลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วม"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามประจำปี 2561" ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย - 02 ก.ค.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สักทองเกมส์ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา2561โดย มี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการจัดการแข่งขัน และมีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นผู้กล่าว รายงานและจุดประสงคฺ์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
โชคชัย - 02 ก.ค.61 
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
นายมณต์มนัส ลือชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
เข้าเฝ้าทูลพระอองธุลีพระบาท
ร่วมพิธีพระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีไทย "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 32
ประเภทเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับมัธยมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิตได้รับรางวัล อันดับรางวัลชมเชย
ผู้อำนวยการฝึกซ้อม
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ครูผู้สอน นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์
โชคชัย - 19 มิ.ย.61 
ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 นักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้เข้าร่วมอบรมโครงการแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครนายก ณ ค่ายลูกเสือ สาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โชคชัย - 11 มิ.ย.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดย กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกWord No Tobacco Dayภายใต้ คำขวัญ“บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ”โดย มีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน เพื่อรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และให้ตระหนักถึง อันตรายจากบุหรี่ และผลกระทบจากคนรอบข้าง
โชคชัย - 31 พ.ค.61 
Page(s).  1 2 3 4