โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดย กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกWord No Tobacco Dayภายใต้ คำขวัญ“บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ”โดย มีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน เพื่อรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และให้ตระหนักถึง อันตรายจากบุหรี่ และผลกระทบจากคนรอบข้าง
โชคชัย - 31 พ.ค.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดยนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมนครนายกวิทยาคม ในวันที่ 7-8 เมษายน2561
โชคชัย - 08 พ.ค.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 ประจำปีการศึกษา2561 โดยมีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาาท แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โชคชัย - 08 พ.ค.61 
การเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา2561
โชคชัย - 08 ก.พ.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครนายก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายก และเทศบาลเมืองนครนายก ในการ สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
โชคชัย - 08 ก.พ.61 
ภาพบรรยากาศงานสายธารประจำปี พ.ศ. 2561
โชคชัย - 28 ม.ค.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดโครงการ การปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล วัดนาป่าพง ได้มาบรรยายธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาฟังการบรรยาธรรมในครั้งนี้
โชคชัย - 25 ม.ค.61 
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนครนายกวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งจัดโครงการโดยบิรษัท สถาบันภาษามิเดียคิดส์ ซึ่งได้รับรางวัลไปทัศนศึกษา ณ ประเทศ เกาหลี 1. ด.ญ.เพ็ญพิศ วิทวัสไพศาล นักเรียนชั้น ม.1/11 2.ด.ญ.นันทิชา ตีระวัฒนานท์ นักเรียนชั้น ม.2/12 3.ด.ช.ธีธัช วัฒนรงคุปต์ นักเรียนชั้น ม.3/1 4.น.ส.เบญณิศา ลิขิตวงษ์ นักเรียนชั้น ม.4/4 5.น.ส.เสาวณัฏฐ์ เพชรเพชรติ้น นักเรียนชั้น ม.5/5 6.น.ส.เพ็ญพิศ สะใบบาง ม.6/12
โชคชัย - 19 ม.ค.61 
ในวันที่ 17 มกราคม 2561 นายปรีชา สุสม และนางณัฐพร แสงศศิธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561
โชคชัย - 19 ม.ค.61 
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่67
โชคชัย - 19 ม.ค.61 
Page(s).  1 2 3 4 5