ในวันที่ 12 มกราคม 2561 นางณัฐพร แสงศศิธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้เป็นประธานในการเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ หอประชุมศรีนคร เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษจีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พร้อมทั้งมีศิษย์เก่ามาแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับรุ่นน้องด้วย
โชคชัย - 19 ม.ค.61 
Page(s).  1 2 3 4 5