เขตการรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 2565 - 13 มี.ค. 2565