สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โปรดเลือกประเภทและแผนการเรียนที่นักเรียนต้องการสมัครเรียน

 • ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

  10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
  English Program

  10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

  10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)