สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โปรดเลือกประเภทและแผนการเรียนที่นักเรียนต้องการสมัครเรียน

 • ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

  10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
  English Program

  10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.1 ห้องเรียนปกติ
  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

  9 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.1 ห้องเรียนปกติ
  ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

  9 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

  10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP)

  9 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

  9 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
  ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์

  9 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
  ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

  9 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
  ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา

  9 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ)

  9 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)