สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โปรดเลือกประเภทและแผนการเรียนที่นักเรียนต้องการสมัครเรียน

 • ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

  14 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
  English Program

  14 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.1 ห้องเรียนปกติ
  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.1 ห้องเรียนปกติ
  ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

  14 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP)

  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
  ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์

  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
  ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
  ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา

  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)
 • ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ)

  11 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
  (ปิดการรับสมัครแล้ว)