ประกาศรับสมัคร ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

(ห้องเรียนปกติ)

 

 

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔


ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔

 

*** ผู้ปกครองและนักเรียน ควรศึกษา >> คู่มือนักเรียนฉบับนี้ << ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจในการสมัครเรียน.....ภายหลังการมอบตัวถือว่าผู้ปกครองและนักเรียนยินยอมปฏิบัติตามกฏระเบียบ ของทางโรงเรียนตามคู่มือนักเรียน

 

====================================================================

 

รายละเอียด

1. คู่มือการสมัครออนไลน์  <-- คลิ๊กดูรายละเอียด

2. ขนาดของเสื้อพละ เสื้อกีฬาสี กางเกง <-- คลิ๊กดูรายละเอียด

** ต้องวัดขนาดตัวมาก่อน เพื่อกรอกข้อมูลในการสมัคร และขอความกรุณาผู้ปกครองวัดเผื่อขนาดลำตัวของนักเรียนด้วย เมื่อระบุขนาดตามการสมัครออนไลน์นี้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ในวันรับเสื้อผ้านักเรียน

 

** หากหลักฐานที่แนบยังไม่ครบ สามารถเข้าไปแก้ไข เพิ่มเติมได้ในภายหลังที่ระบบล็อกอินผู้สมัคร จนถึงวัน ปิดรับสมัคร

ขอให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัคร และคู่มือการสมัครด้วยครับ

 

** ไฟล์ที่ใช้แนบหลักฐานการสมัครรองรับประเภท .gif .png .jpg เท่านั้น

** สามารถใช้รูปที่ถ่ายจากกล้องมือถือได้ หรือสแกนเป็นไฟล์ภาพดังกล่าวข้างต้นจากเครื่องสแกนได้

 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ม.1

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ม.4