ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่ : 28 ก.พ. 2565 โดย : นายยศศักดิ์ แก้วสุก

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2565

http://www.nakorn.ac.th/mis/?Cont=RegAnnounce