รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมวันที่ : 09 มีนาคม 2567 - 13 มีนาคม 2567 โดย : นายยศศักดิ์ แก้วสุก

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

(ห้องเรียนปกติ)

ประจำปีการศึกษา 2567