การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับจังหวัด

กิจกรรมวันที่ : 16 ธันวาคม 2565 โดย : นายอภิรักษ์ รัตนโชติ