คณะผู้บริหารและผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้ปกครอง

เผยแพร่ : 20 ก.พ. 2564 โดย : นายยศศักดิ์ แก้วสุก

ระชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 2/2563

https://youtu.be/uiSALXay4oA