ทีมเนตบอล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย

เผยแพร่ : 20 ส.ค. 2566 โดย : นายอภิรักษ์ รัตนโชติ

ทีมเนตบอล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2566

โดยนางสาวพัทรศยา เขียวชอุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม และว่าที่ร้อยตรีหญิงอารียา  บุญจวง , นางสาวชนิศา เกษประทุม ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดสระบุรี