ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 (โครงการห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2565 โดย : นายยศศักดิ์ แก้วสุก

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

(โครงการห้องเรียนพิเศษ)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม