มอบโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office

เผยแพร่ : 25 ก.พ. 2565 โดย : นายอภิรักษ์ รัตนโชติ

Kingsoft Office Software Corporation
ร่วมกับ บริษัท เทเลทัช จำกัด และ บริษัท ใต้ฟ้าเทเลโฟน จำกัด
มอบโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office มูลค่า 1,900,000 บาท
เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี แก่นักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร
โดยมี นายพงษ์มิตร สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรเป็นผู้รับมอบ